นโยบายความเป็นส่วนตัว

รับโบนัสทันที
Line: @Lnwasiagroup
hotline: 02-508-8798

บทนำและข้อกำหนดทั่วไป

ที่ ROYAL1688 เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ ตลอดจนรักษาความเป็นส่วนตัวและความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านเว็บไซต์ของเราและตัวแปรทั้งหมด รวมไปถึงแอปพลิเคชันมือถือ (เว็บไซต์) ของเรา และวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วิธีติดต่อเรา

วิธีติดต่อนั้นมีด้วยกันหลายวิธี หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเราทางโทรศัพท์ อีเมล หรือไลฟ์แชท โดยไปที่หน้า “ติดต่อเรา” หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราโดยตรงทางอีเมล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการและมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ในบางกรณี คุณได้ให้ข้อมูลกับเราเมื่อคุณลงทะเบียนครั้งแรก เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเมื่อคุณติดต่อกับเรา หรือบุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะให้ข้อมูลของคุณกับเรา

ข้อมูลที่คุณให้

ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน:

• ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ หรือวันเดือนปีเกิด

• ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานแสดงที่อยู่ (เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย)

• รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลทางการเงิน (เพื่อระบุแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการทำธุรกรรม)

• ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ข้อมูลขณะใช้บริการ:

• ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผลิตภัณฑ์ของเรา

• ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณเมื่อดูเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาออนไลน์อื่นๆ ผ่านแอปมือถือ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

• ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา (ตัวอย่างเช่น รุ่น ระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ รหัสอุปกรณ์เคลื่อนที่)

• บันทึกการโทร – เราสามารถติดตามหรือบันทึกการโทรของคุณได้ เราทำเช่น นี้เพื่อยืนยันว่าเราปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณอย่างถูกต้อง ดำเนินการตามคำขอและแก้ไขปัญหา ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา ฝึกอบรมพนักงาน หรือตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมอื่นๆ

ข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจ หรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ในเครือข่ายสังคมออนไลน์

แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ:

• เมื่อให้บริการส่วนบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งต่างๆ เช่น เนื้อหาบน Twitter หรือ Facebook ของคุณ เพื่อทำความรู้จักกับคุณให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนจัดเตรียมแนวทางให้บริการส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

• ข้อมูลที่รวบรวมจากพันธมิตรทางธุรกิจของเราและองค์กรอื่นๆ เช่น บริษัทตรวจสอบเฉพาะทาง หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานป้องกันการทุจริต

• แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เครื่องมือค้นหารหัสไปรษณีย์

ข้อมูลของบุคคลที่สาม

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเกี่ยวกับบุคคลอื่น (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ “เชิญเพื่อน”) คุณไม่สามารถดำเนินการเช่น นั้นได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าว เมื่อคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือเมื่อบุคคลอื่นเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะเพิ่มเข้าไปในข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บไว้ และนำไปใช้งานตามวิธีที่อธิบายไว้ในประกาศข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รายการประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และอาจมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหากบริษัทเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ชอบธรรมและจำเป็น

วิธีและหลักการที่เราใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะผู้ให้บริการ ROYAL1688 ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ ในทางกลับกัน บริษัทไม่ได้ปิดบังวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ก่อนอื่นนั้น การรวบรวมข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ข้อมูลของคุณจะนำมาใช้เพื่อแนวทางให้บริการส่วนบุคคลที่ดียิ่งขึ้นและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้บริการของเรา ตลอดจนเพื่อใช้ในการติดต่อคุณในบางครั้งเพื่อแจ้งข้อมูลที่สำคัญ ในบางกรณีนั้น เราจำเป็นต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย นอกจากนี้ เรายังจำเป็นต้องระบุหลักการพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกด้วย โดยเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล เราใช้ฐานข้อมูลที่แตกต่างกันในการดำเนินการด้านการประมวลผล

(ก) คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาและบริการในฐานะคู่สัญญาภายใต้สัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราซึ่งคุณยอมรับเมื่อลงทะเบียนนั้นจะกำหนดเงื่อนไขของสัญญาและบริการที่เราให้บริการ

• เพื่อให้คุณใช้บริการของเราได้อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

• เพื่อให้บริการกิจกรรมหรือเนื้อหาออนไลน์สำหรับเกมและการพนัน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเนื้อหาออนไลน์ และเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ

• สำหรับ “วัตถุประสงค์เพื่อการดูแลด้านบริการ” เช่น การแจ้งเตือนรหัสผ่าน, ข้อความบริการ เช่น การบำรุงรักษาเว็บไซต์ การอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุกกี้หรือข้อกำหนดการใช้งาน เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าบัญชีของคุณไม่มีการใช้งาน หรือเพื่อถามว่าคุณต้องการใช้อีกครั้งหรือไม่ก่อนที่จะปิดบัญชีของคุณ

• เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเดิมพัน – เมื่อคุณวางเดิมพัน เราจะใช้ระบบอัตโนมัติประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันของคุณตามกฎการเดิมพันของเรา ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ให้บริการเดิมพันใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยให้ดำเนินการได้อย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม การคำนวณคะแนนการเดิมพันจะพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับจากคุณ (ทั้งในระหว่างการลงทะเบียนและในระหว่างการใช้บริการของเรา) หากการเดิมพันของคุณถูกปฏิเสธหรือถูกจำกัด คุณมีสิทธิ์ที่จะขอการประเมินด้วยตัวเองจากเทรดเดอร์ของเราได้

• เพื่อประมวลผลธุรกรรมของคุณ

(ข) ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง เว้นแต่กรณีที่ผลประโยชน์ของเราทับซ้อนกับผลประโยชน์ สิทธิ์ และเสรีภาพของผู้ได้รับผลกระทบ (เช่น คุณ) เราต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการเพื่อพิจารณาว่าเราสามารถประมวลผลข้อมูลของคุณบนพื้นฐานนี้ได้หรือไม่ อาทิ รายละเอียดขณะที่คุณให้ข้อมูล ความคาดหวังเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ลักษณะของข้อมูลและผลกระทบของการประมวลผลเกี่ยวกับคุณ

• เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ

• เพื่อเสนอบริการที่พิเศษและมีความเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น เช่น เราอาจใช้ประวัติการเล่นเกมของคุณเพื่อให้คำแนะนำและผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล

• หากคุณลงทะเบียนหรือสมัครรับข้อเสนอทางการตลาดของเรา คุณจะได้รับบริการส่วนบุคคล หากคุณไม่ต้องการรับบริการเหล่านี้ คุณสามารถยกเลิกการรับข้อเสนอทางการตลาดหรือปิดใช้งานการตั้งค่าส่วนบุคคล โดยติดต่อหรือส่งอีเมลไปที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา

• เพื่อปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

• เพื่อให้บริการระบบนำทางที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับแหล่งข้อมูลออนไลน์ของเรา

• เพื่อการวิเคราะห์และการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบริการของบริษัท

• เพื่อทดสอบระบบใหม่และตรวจสอบการอัปเดตของระบบที่มีอยู่

• เพื่อประเมินประสิทธิภาพทางการตลาด การวิจัยทางการตลาด และการฝึกอบรม

• เพื่อสร้างแบบจำลองลูกค้า สถิติ และการวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

• เพื่อติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับคุณ

• ติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการของเรา เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์

• การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแข่งขันที่คุณสามารถเข้าร่วมได้

• การเชิญให้เข้าร่วมในการสำรวจลูกค้าและกิจกรรมการวิจัยการตลาดอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท ตลอดองค์กรอื่นๆ ในนามของบริษัท (เราดำเนินการวิจัยตลาดเพื่อปรับปรุงบริการของเรา อย่างไรก็ตาม หากได้รับการติดต่อจากเรา คุณไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม หากคุณแจ้งว่าไม่ต้องการให้เราติดต่อเกี่ยวกับการวิจัยตลาด เราเคารพการตัดสินใจของคุณและไม่ส่งผลต่อการใช้บริการ)

• ดำเนินการต่อคำขอและข้อร้องเรียนของคุณ

• เพื่อทำให้เกมของคุณปลอดภัยและสนุกสนานยิ่งขึ้น

• เพื่อยับยั้ง ป้องกัน หรือตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามในเกมที่ไม่มีศูนย์กลางสำหรับดูแลข้อมูล

• เพื่อยับยั้ง ป้องกัน หรือตรวจสอบการกระทำใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดของเว็บไซต์

(ค) ภายในกรอบของหน้าที่ตามกฎหมาย เมื่อมีความจำเป็นต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปและกฎหมายท้องถิ่น

• เพื่อพิจารณาว่าคุณกำลังเข้าถึงบริการจากที่ใด เพื่อเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเว็บไซต์สำหรับประเทศที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานของเรา

• เพื่อตรวจสอบว่าเราให้บริการแก่บุคคลที่กฎหมายรับรอง

• เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีกับอาชญากรรม

• เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณและระบุแหล่งที่มาของเงินทุนในการดำเนินธุรกรรม

• เพื่อดำเนินการตรวจสอบที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริต (ด้วยทำการค้นหาทางออนไลน์โดยใช้ผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม) โปรดทราบว่าการดำเนินการเช่นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของคุณ

เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยตามหน้าที่นี้ เราอาจตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (กระบวนการนี้รวมถึงการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริการของบุคคลที่สามที่ให้บริการตรวจสอบที่อยู่และการยืนยันตัวตน) หากเราปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการตรวจสอบดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับนั้นไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งที่

• เพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันเกมที่เป็นปัญหา

. ด้วยความยินยอมของคุณ

การตลาดและการวิจัยการตลาด

ROYAL1688 จะส่งข้อเสนอและข่าวที่สารเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์และบริการของเราในรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย อีเมล, SMS, โทรศัพท์, จดหมาย, การโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในกรณีที่คุณได้ตกลงรับข้อความทางการตลาดไว้ก่อนหน้านี้ ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน เราจะสอบถามว่าคุณต้องการรับข้อความทางการตลาดหรือไม่ และคุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกของคุณได้ตลอดเวลาทั้งทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร

เราสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่จัดเก็บไว้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์บุคคลที่สาม (เช่น Facebook, Google, Instagram, Snapchat และ Twitter) หากคุณไม่ต้องการเห็นโฆษณาเหล่านี้ เว็บไซต์บุคคลที่สามบางแห่งจะอนุญาตให้คุณยกเลิกการรับชมข้อความจากผู้โฆษณาบางรายบนเว็บไซต์นี้ในอนาคต หากคุณต้องการยกเลิกบริการส่วนบุคคลทั้งหมดของเรา รวมถึงข้อความโฆษณาที่ในเว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณสามารถติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเราหรือส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราเพื่อปิดใช้งานการตั้งค่าส่วนบุคคล

นอกจากนี้ เราต้องการทราบความคิดเห็นของคุณเพื่อปรับปรุงบริการของเรา ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องทำการติดต่อคุณเพื่อการวิจัยทางตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมในการวิจัยทางตลาดของเราหรือไม่

จ. การจำแนกประเภทข้อมูลพิเศษ

เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่:

• คุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่เรา

• สิ่งนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะ

• สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

• สิ่งนี้มีความจำเป็นเนื่องจากเป็นผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญตามกฎหมายของสหภาพยุโรปหรือรัฐสมาชิก

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

ROYAL1688 ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อกำหนดภาษาที่เจ้าของบัญชีต้องการใช้งาน เพื่อที่ระบบจะสามารถเลือกภาษาที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเจ้าของบัญชีกลับเข้าสู่เว็บไซต์

2. เพื่อให้แน่ใจว่าการเสนอราคาของเจ้าของบัญชีนั้นเชื่อมโยงกับคูปองและบัญชีของเจ้าของบัญชี

3. เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของบัญชีได้รับโบนัสทั้งหมดที่ควรได้รับ

4. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อที่ทางบริษัทจะได้นำข้อมูลมาดำเนินการปรับปรุงที่เหมาะสมได้

โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เราจะให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณในกรณีใดบ้าง

เราจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามภายนอกบริษัทของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด อย่างไรก็ตาม มีเพียงในบางกรณีที่ทางเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทอื่นๆ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน เช่น บุคคลภายนอกหรือบริษัทที่ให้บริการในด้านต่างๆ แก่คุณในนามของบริษัทเรา และกับบุคคลภายนอกในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย ตัวอย่างอื่นๆ ของการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณคือ เมื่อทางเรามีส่วนร่วมในการรวมกิจการหรือการขายธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะรวมอยู่ในการขาย/ถ่ายโอนข้อมูล ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แม้ว่าทางเราจะให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณไป แต่เราขอรับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

บุคคลที่สาม

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามในสถานการณ์ต่อไปนี้:

• ตามคำร้องขอของหน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้

• เราสามารถแจ้งและอนุญาตให้สถาบันการเงินที่บัญชีของเจ้าของบัญชีถืออยู่ให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เจ้าหน้าที่ร้องขอเกี่ยวกับบัญชีของเจ้าของบัญชีนั้น

• เพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา

• เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับและควบคุมการทุจริต เราสามารถแบ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามได้ รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงผู้ให้บริการยืนยันที่อยู่ ผู้ให้บริการชำระเงิน และสถาบันการเงิน นอกจากนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัญชีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรให้สงสัยว่ามีการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

• ผู้ให้บริการที่ยอมให้มีบริการของเราได้ เช่น บริษัทที่จัดหาบริการด้านเทคโนโลยีให้เรา บริการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล บริการที่ให้บริการชำระเงิน หรือโฆษณาทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ผู้ตรวจสอบภายนอกที่สามารถตรวจสอบอย่างอิสระได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรับรองคุณภาพของเรา

• นิติบุคคลที่เราขายหรือโอน (หรือเราเข้าร่วมเจรจาเพื่อขายหรือโอน) ธุรกิจ สิทธิ์ หรือหน้าที่ใดก็ตามของเราภายใต้ข้อตกลงที่เราอาจมีกับคุณ หากมีการโอนหรือการขายเกิดขึ้น องค์กรที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจใช้ข้อมูลในลักษณะเดียวกับเรา

• ผู้สืบทอดตามกฎหมายอื่นๆ ในธุรกิจของเรา

ระยะเวลาที่บริษัทจะเก็บข้อมูลของฉัน

เราจะเก็บข้อมูลของคุณในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น และปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย ในขณะที่คุณเป็นลูกค้า เราจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและสัญญาของเรา อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณหยุดใช้บริการ เรามักจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ตามกฎทั่วไป เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาสิบปี หลังจากที่คุณหยุดเป็นลูกค้า โดยเริ่มจากวันที่บัญชีของคุณถูกปิด มีเหตุผลหลายประการในการจัดเก็บข้อมูลของคุณ ได้แก่

• เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายสหภาพยุโรป หรือกฎหมายท้องถิ่น (อาทิ กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินหรือกฎหมายการออกใบอนุญาต)

• เพื่อนำเสนอหรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย (เช่น ค่าใช้จ่ายจากความประมาทเลินเล่อ) ที่เราอาจถูกฟ้องร้อง

สิทธิ์และทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อลงทะเบียนเป็นสิ่งจำเป็น (เว้นแต่จะระบุไว้ในแบบฟอร์มว่าเป็นทางเลือก) เนื่องจากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการลงทะเบียน ติดต่อคุณและปฏิบัติตามกฎหมายการพนันและกฎหมายการเงินที่คุณใช้ เราจึงต้องขออภัยเพราะถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่สามารถใช้บริการของเราได้

สิทธิ์ในการเข้าถึงและชี้แจงข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ผ่าน “การร้องขอการเข้าถึงข้อมูล” นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ ซึ่งอาจไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่มีการรายงานถึงเราครั้งแรก ปรับปรุงหรือลบ คำขอเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลของเราหรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริการสนับสนุนลูกค้า

สิทธิ์ในการลบข้อมูลของคุณ

ในบางกรณี คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี รวมถึงกรณีต่อไปนี้

•ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกต่อไปเพื่อจุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล (ดังที่อธิบายไว้ในประกาศข้อมูลส่วนบุคคล)

• คุณเคยยินยอมให้ใช้ข้อมูลของคุณ แต่ได้ตัดสินใจที่จะยกเลิก และเราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายอื่นๆ ที่จะใช้งานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

• เราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา และไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานทางกฎหมายที่ให้สิทธิ์ก่อนสำหรับการประมวลผลข้อมูลต่อไป

• เราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่จะประมวลผลข้อมูลของคุณ

• ต้องลบข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

สิทธิ์นี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่บังคับตามกฎหมายของสหภาพยุโรป/ ท้องถิ่น

สิทธิ์ในการคัดค้าน

คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามสถานการณ์ต่อไปนี้

• ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์)

• มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือเก็บสถิติ

คุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้รับอีเมลเรื่องบริการของบริษัทอื่นที่คิดว่าคุณอาจสนใจจากเรา

สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดำเนินการอัตโนมัติ รวมถึงการทำโปรไฟล์

บางครั้งเราใช้ระบบในการตัดสินใจดำเนินการอัตโนมัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามสิ่งที่เราทราบมา การแก้ปัญหาแบบอัตโนมัตินี้อาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์​ บริการ หรือฟีเจอร์ที่เราจะเสนอให้คุณในปัจจุบันหรือในอนาคต  หรือความสามารถที่จะใช้บริการของเราได้

เราใช้การตัดสินใจดำเนินการอัตโนมัติได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

• ผลิตภัณฑ์และบริการโดยเฉพาะ — เรารวมคุณไว้ในกลุ่มลูกค้าที่คล้ายคลึงกัน (กลุ่ม) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความต้องการ และเสนอตัวเลือกที่ตรงกับคุณมากยิ่งขึ้น

• การตรวจจับการทุจริต — เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตรวจดูสถานการณ์ที่บัญชีของคุณอาจถูกใช้ในทางทุจริตหรือการฟอกเงิน เราสามารถบล็อกหรือระงับบัญชีได้หากเราคิดว่ามีความเสี่ยงการทุจริต

• การเปิดบัญชี — เราจะตรวจสอบจากข้อมูลที่ทราบ ว่าสินค้าหรือบริการของเราเหมาะสมกับคุณหรือไม่เมื่อคุณเปิดบัญชีกับทางเรา

• การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันของคุณ

การคุ้มครองข้อมูลตามกฎหมายหาทางคุ้มครองบุคคลจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ไม่ได้กระทำโดยมนุษย์ (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์) คุณมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยในการตัดสินใจ (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์) เมื่อมีการใช้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ และมีผลทางกฎหมายต่อตัวคุณหรือมีผลกระทบสำคัญกับคุณ

โปรดทราบว่าสิทธิ์นี้ไม่รวมถึง:

• การประมวลผลที่ต้องเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับคุณ

• เมื่อเป็นการอนุมัติด้วยกฎหมาย;

• เมื่อขึ้นอยู่กับการยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ

คำขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้ต้องส่งมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ว่าจะ: (ก) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม พิจารณาตามค่าใช้จ่ายในการจัดการ หรือการส่งข้อมูล หรือดำเนินการตามที่ร้องขอ หากคำขอของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ

มีการทดสอบความปลอดภัยของระบบและแอปพลิเคชันของเราหลายครั้งต่อปี โดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัย นอกจากนั้น เรายังมีระบบตรวจจับการบุกรุกที่คอยเฝ้าระวังข้อมูลที่วิ่งอยู่ในเครือข่ายตลอดเวลา เพื่อหาสัญญาณของการโจมตีหรือการบุกรุก

เรามีแผนกต่อต้านการทุจริตโดยเฉพาะ และมีระบบที่ทันสมัยในการตรวจจับและป้องกันการกระทำอันน่าสงสัย เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์นี้ยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย บัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันน่าสงสัยจะถูกระงับและต้องมีการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ กรุณาติดต่อเราทันทีหากคุณที่เป็นผู้ใช้งานมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระทำในบัญชีของคุณ เช่น รายการธุรกรรมที่ไม่ปรากฏที่มาในประวัติการทำธุรกรรม หรือมีการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินคงเหลือ

บริการเพิ่มเติมนอกเหนือจาก Casino Royal16880

gclub-casino
pussy888
holiday palace
gold club
ibet
joker
918kkiss